ઘરના મંદિર કે પૂજા ઘર માં આવી ભૂલ તો ભૂલ થી પણ ના કરવી જોઈએ, નહિ તો આખું ઘર વિખેરાઈ જાય છે.

Posted by

જ્યારે પણ આપણે ઘર બનાવીએ છીએ તો તેને પૂજાઘર જરૂર હોય છે. પૂજાઘરને ઘરનું સૌથી પવિત્ર સ્થળ માનવામાં આવે છે અને તે ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા ઉત્પન કરે છે. એટલા માટે જ્યારે પણ ઘર બનાવવામાં આવે છે તો પૂજાઘર જરૂરથી રાખવામાં આવે છે. વળી જે લોકોના ઘરમાં પૂજાઘર પહેલાથી રહેલું હોય છે, તેઓ નીચે બતાવવામાં આવેલી વાતોનું જરૂરથી પાલન કરે. કારણ કે પૂજા કરની સફાઈ ન કરવાથી અને અયોગ્ય રીતે સામાન સ્થળ પર રાખવાથી સુખ-સમૃદ્ધિ પર તેની અસર પડે છે અને પૂજા સફળ થઈ શકતી નથી. શાસ્ત્રોમાં પૂજા સ્થળ સાથે જોડાયેલા અમુક નિયમોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તો ચાલો અમે તમને અમારા આર્ટિકલમાં ઘરના પૂજા મંદિર સાથે જોડાયેલી અમુક નિયમો વિશે જણાવીએ.

પૂજાઘર સાથે જોડાયેલ નિયમ

 • ઘર પર બનેલ પૂજાઘરમાં વધારે દેવી-દેવતાઓની મૂર્તિ ન રાખવી જોઈએ. પૂજા ઘરમાં હંમેશા ઓછી મૂર્તિ રાખવી જોઈએ.

 

 • જો તમે મૂર્તિઓને વસ્ત્ર પર આવો છો, તો દરરોજ તેમને બદલતાં રહેવાં જોઈએ અને ભગવાનને સાફ વસ્ત્ર ધારણ કરાવવા.

 

 • પૂજા ઘર સિવાય અન્ય કોઈપણ જગ્યાએ ઘરમાં ભગવાનની મૂર્તિ ન રાખવી. હકીકતમાં અમુક લોકો પોતાના રૂમમાં ભગવાનની તસ્વીર લગાવી દેતા હોય છે, જે બિલકુલ યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. શાસ્ત્રોમાં પણ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવે છે કે ભગવાનની મૂર્તિને ફક્ત પૂજાઘરમાં ન રાખવી જોઈએ અને શયન કક્ષમાં પૂજા સ્થળ હોવું જોઈએ નહીં. શયન કક્ષમાં પૂજાઘર હોવાથી ઘરમાં લડાઈનું વાતાવરણ રહેશે.

 

 • ઘરમાં વધારે મોટું મંદિર ના બનાવો અને મંદિરની આસપાસ વાળી જગ્યાની હંમેશા સાફ સફાઈ રાખો.

 

 • પૂજા ઘરમાં ક્યારેય પણ તાળું ન લગાવો. જો તમે ઘરથી બહાર જાઓ છો તો પૂજા ઘરને પડદા અથવા કપડાથી ઢાંકીને જવું. પૂજા ઘરમાં તાળું લગાવવું યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. શાસ્ત્રો અનુસાર પૂજા ઘરમાં તાળું લગાવવાનો અર્થ ભગવાનને કેદ કરવાનો થાય છે.

 

 • પૂજા ઘર સિવાય અન્ય કોઈપણ જગ્યાએ ઘરમાં ભગવાનની મૂર્તિ ન રાખવી. હકીકતમાં અમુક લોકો પોતાના રૂમમાં ભગવાનની તસ્વીર લગાવી દેતા હોય છે, જે બિલકુલ યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. શાસ્ત્રોમાં પણ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવે છે કે ભગવાનની મૂર્તિને ફક્ત પૂજાઘરમાં ન રાખવી જોઈએ અને શયન કક્ષમાં પૂજા સ્થળ હોવું જોઈએ નહીં. શયન કક્ષમાં પૂજાઘર હોવાથી ઘરમાં લડાઈનું વાતાવરણ રહેશે.

 

 • ઘરમાં વધારે મોટું મંદિર ના બનાવો અને મંદિરની આસપાસ વાળી જગ્યાની હંમેશા સાફ સફાઈ રાખો.

 

 • પૂજા ઘરમાં ક્યારેય પણ તાળું ન લગાવો. જો તમે ઘરથી બહાર જાઓ છો તો પૂજા ઘરને પડદા અથવા કપડાથી ઢાંકીને જવું. પૂજા ઘરમાં તાળું લગાવવું યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. શાસ્ત્રો અનુસાર પૂજા ઘરમાં તાળું લગાવવાનો અર્થ ભગવાનને કેદ કરવાનો થાય છે.

 

 • પૂજા ઘર સિવાય અન્ય કોઈપણ જગ્યાએ ઘરમાં ભગવાનની મૂર્તિ ન રાખવી. હકીકતમાં અમુક લોકો પોતાના રૂમમાં ભગવાનની તસ્વીર લગાવી દેતા હોય છે, જે બિલકુલ યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. શાસ્ત્રોમાં પણ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવે છે કે ભગવાનની મૂર્તિને ફક્ત પૂજાઘરમાં ન રાખવી જોઈએ અને શયન કક્ષમાં પૂજા સ્થળ હોવું જોઈએ નહીં. શયન કક્ષમાં પૂજાઘર હોવાથી ઘરમાં લડાઈનું વાતાવરણ રહેશે.

 

 • ઘરમાં વધારે મોટું મંદિર ના બનાવો અને મંદિરની આસપાસ વાળી જગ્યાની હંમેશા સાફ સફાઈ રાખો.

 

 • પૂજા ઘરમાં ક્યારેય પણ તાળું ન લગાવો. જો તમે ઘરથી બહાર જાઓ છો તો પૂજા ઘરને પડદા અથવા કપડાથી ઢાંકીને જવું. પૂજા ઘરમાં તાળું લગાવવું યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. શાસ્ત્રો અનુસાર પૂજા ઘરમાં તાળું લગાવવાનો અર્થ ભગવાનને કેદ કરવાનો થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *